บุ๊คมาร์ค
บันทึกสู่เดสก์ทอป
ดาวห์โหลดGMThai Club

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
01/04/56

 GMThai ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกทุกท่านมีความเข้าใจต่อระบบการรวบรวม ใช้งานและปกป้องข้อมูลของสมาชิกของเรา จึงขอให้ท่านกรุณาทำความเข้าใจกับนโยบายเหล่านี้ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น โปรดติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ


1.เหตุผลของการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวสมาชิก:

A.เพื่อตรวจสอบว่าสมาชิก GMThai มีตัวตนอยู่จริง:

 เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนเป็นสมาชิก GMThai เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆไว้


B.การช่วยเหลือและเสนอการบริการต่างๆ:

 เมื่อท่านร่วมกิจกรรมและการสำรวจออนไลน์ของ GMThai ทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เช่น:ชื่อ นามสกุล หลักฐานยืนยันตัวตนของท่าน อีเมล์ ที่อยู่ ID เกมส์ รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ 


C.การลงบทความและแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด:

 เมื่อท่านลงบทความและแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด GMThai จะมีการรวบรวมอีเมล์ ID สมาชิก IP เวลาใช้และข้อมูลอื่นๆ


D.รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อการบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น:

 ข้อมูลการใช้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาจจะถูกนำมาใช้ทำสถิติและวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำเนื้อหาที่เหมาะสมกับสมาชิกของ GMThai ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น


E.อื่นๆ:

 นอกจากเนื้อหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น GMThai จะเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์ ขณะท่านเข้าชมและค้นหาสิ่งต่างๆ รวมไปถึงการบันทึกIP เวลาใช้ การชมและการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น


 2.นโยบายการใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาของ GMThai

A.กิจกรรมและการสำรวจออนไลน์:

 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวต่างๆที่สมาชิกได้ให้ไว้กับ GMThai จะเป็นหลักฐานที่ใช้เฉพาะในกิจกรรมเท่านั้น ส่วนเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่และข้อมูลอื่นๆจะใช้สำหรับติดต่อกับสมาชิกและใช้ในการวิเคราะห์เท่านั้น


B.นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ GMThai กับบุคคลที่ 3:

 (1)เป็นผู้ที่ได้รับการอบรมในด้านการใช้ข้อมูลสมาชิกอย่างเป็นทางการและเป็นพนักงานที่ GMThai เป็นผู้แต่งตั้ง

 (2)บุคคลฝ่ายที่ 3 ที่เป็นผู้ให้บริการช่วยเหลือโดยจะต้องเคารพในนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎของสัญญา

 (3)GMThai มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลสมาชิกตามการกำหนดไว้ของกฎหมาย 

 (4)ท่านได้ทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นๆผ่านการบริการของ GMThai เช่น ร้านค้าออนไลน์ ธนาคาร เป็นต้น


3.นโยบายและการใช้ Cookies ของ GMThai

 Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม มีไว้เพื่อช่วยให้เราคอยรวบรวมข้อมูลการใช้งานของสมาชิก เช่นนี้แล้วจะทำให้สมาชิกสามารถเข้ารับการบริการและเว็บไซต์ได้มีระสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น


4.การเก็บข้อมูลสมาชิก

 เพราะเราให้ความสำคัญต่อการเก็บข้อมูล อีกทั้งมีมาตรการป้องกันการเข้าดูหรือใช้ข้อมูลจากผู้อื่น ระบบ GMThai จะใช้วิธีการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสมมาจำแนกและดูแลเพื่อความปลอดภัยของระบบอิเล็คทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดมาตรการหรือเปิดเผยใช้ข้อมูลนั้นๆด้วยการกระทำของตัวเอง


 5.ข้อควรระวังของสมาชิก

 เว็บไซต์ GMThai ถือเป็นสถานที่สาธารณะที่มีการเข้าออกของสมาชิกอยู่ทั่วไป และมีโอกาสที่จะค้นเจอหรือเชื่อมโยงมาจากส่วนอื่นๆ ถ้าท่านเปิดเผยข้อมูลของตัวเองต่อสาธารณะชน ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


6.มาตรการป้องกันตัวเองของสมาชิก

 โปรดเก็บรักษาชื่อบัญชี รหัสผ่านและข้อมูลต่างๆของท่านให้เรียบร้อย ไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวต่างๆโดยเฉพาะรหัสผ่านมอบให้ผู้อื่น และหลังจากที่ท่านซื้อขาย เล่นเกมส์หรือใช้บริการต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ห้ามลืมออกจากระบบบัญชีของท่าน ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นหรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะก็ห้ามลืมที่จะปิดบราวเซอร์หลังการใช้งานเพื่อป้องกันการแอบดูข้อมูลของท่าน


 7.ระยะเวลาเก็บช้อมูล

 ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเป้าหมายทางด้านการให้บริการของเรา


 8.การอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัว

 เมื่อ GMThai อัพเดทเนื้อหาหรือบริการด้านธุรกิจใหม่ ก็จะต้องอัพเดทนโยบายนี้ด้วยเช่นกัน ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการอัพเดทนี้ก่อนที่จะอัพเดทกับมาตรการจริงๆ


 9.การสอบถามนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของ GMThai

 ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของตัวเองใน GMThai ก็สามารถติดต่อสอบถามกับศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์ของเราได้ทันที