Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ลงทะเบียน ดาวน์โหลดเกม
ข่าวใหม่ NEWS ขณะนี้: เว็บไซต์> ศูนย์ข่าว> xxxx

กิจกรรมสะสมเติมเงินวันที่22-23พ.ย.

วันที่:22/11/59

เวลากิจกรรม 22/11/2016 00:00:00 -23/11/2016 23:59:59

ขอบเขต  ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียด ช่วงเวลากิจกรรม สะสมเติมเงินถึงยอดที่กำหนดจะได้รับรางวัลหมายเหตุ 

1. จะรับรางวัลของทุกชั้นได้ ทุกครบ1ระดับจะรับรางวัลได้1ชั้น 

2. รางวัลจะส่งทางอีเมล์ หลังกิจกรรมสิ้นสุด1-3วัน

3. กิจกรรมสะสมเติมเงินนี้นำเป็นวันค่ะ เช่นวันที่5สะสม5000ก้อนทอง จะได้รับรางวัล3ระดับ  และวันที่6สะสมเติมอีก5000ก้อนทอง จะได้รับรางวัล3ระดับนี้อีก;ถ้าวันที่5สะสมเติม2000ก้อนทอง จะได้รับรางวัลระดับ269และ1799ก้อนทองค่ะ  และวันที่6สะสมเติม300ก้อนทอง จะได้รับรางวัลระดับ269ก้อนทองค่ะ