Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

หน้าแรก >

ข่าวใหม่

กิจกรรมเฉลิมฉลอง

วันที่:31/08/59

เฉลิมฉลอง

เวลา:31 ส.ค.

ผู้ร่วมกิจกรรม : ผู้เล่นเลเวล 100 ขึ้นไป

กิจกรรม 1 : เติมนิดๆรับรางวัลใหญ่

กิจกรรม 2 : จุดประทัด

กิจกรรม 3 : เทพのจุติ

กิจกรรม 4 : แลกสิ่งประดับ 3 คุณสมบัติ

กิจกรรม 5 : มันส์·วันแฮปปี้

กิจกรรม 6 : หรรษา 3 เท่า (Exp โซลล์สแควร์และคุกละโมบ 3 เท่า)

บทความทีแล้ว: กิจกรรมสะสมเติมเงิน

บทความถัดไป: ดีลเติมเงินร้อยเพชร(กิจกรรมใหม่)

BACK>>