Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ข่าวใหม่

ขณะนี้: >>กลยุทธ

เทวีราศี

วันที่:27/05/59

เทวี 12 ราศีในโลก Twilight ล้วนถูกผนึกไว้ มีแต่ผู้กล้าเท่านั้นที่จะปลดผนึกและช่วยให้พวกนางฟื้นชีพได้...เพื่อความรัก ยุติธรรมและสงบสุข เพื่อนๆ ต้องช่วยเทวีออกมาให้ได้! รีบมาตำหนัก 12 ราศีเร็ว! มาช่วยเทวีประจำราศีของท่าน! มาค้นหาเสน่ห์แห่งดวงดาวของตัวท่านเอง!

ทางเข้า :กดไอคอนเทวีราศี  ที่อยู่ด้านบนขวาของหน้าเกมก็จะได้เปิดหน้าเทวีราศี

ที่มาของสิทธิ์แต่งตั้ง:

1. เมื่อเพื่อนๆ เติมเงินครั้งแรกสำเร็จ ก็จะได้สิทธิ์แต่งตั้งพิเศษ 1 ครั้ง

2. เมื่อเพื่อนๆ ล็อกอินสะสม 1 วัน  3 วัน   7 วัน  15 วัน  และ 30 วัน ก็จะได้รับสิทธิ์แต่งตั้ง 1 ครั้ง

3. ผู้เล่น VIP2 ขึ้นไป ทุกระดับจะได้สิทธิ์แต่งตั้ง 1 ครั้งจาก แพ็ค VIP  สิทธิ์แต่งตั้งของ VIP5 ขึ้นไปจะเป็นสิทธิ์แต่งตั้งพิเศษ

กติกา:

1. กดปุ่มแต่งตั้ง วงล้อจะสุ่มหมุนไปในไอคอนเทวี 1 ราศี

2. เมื่อเปิดไอคอนราศีแล้ว จะได้เปิเทวีของไอคอนนี้

3. เพื่อนๆ เชิญเทวีที่เปิดแล้วออกสู้ได้โดยกดปุ่มออกสู้ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง

4. เมื่อเปิดเทวีครบจำนวนที่กำหนด จะได้รับรางวัลราศีเพิ่ม

ข้อมูลเทวี: