Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ข่าวใหม่

ขณะนี้: >>ข้อมุลเกม

ระบบอันดับ

วันที่:27/05/59

ระบบอันดับคือเวทีที่เพื่อนๆ จะได้โชว์ฝีมือและพลังรบกัน เพียงแค่เพื่อนๆ มีความสามารถสูงพอ ก็สามารถเป็นคนดังในโลก Twilight ได้

ระบบอันดับจะแบ่งเป็น “อันดับในเซิร์ฟ” และ “อันดับข้ามเซิร์ฟ”  อันดับข้ามเซิร์ฟจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงระบือไปทั่วทุกๆ เซิร์ฟ

ไปดูรายละเอียดของระบบอันดับกันเลยจ้า:


วิธีเปิดหน้าอันดับ

เมื่อตัวละครถึงเลเวล 40  ก็จะเปิดฟังก์ชั่นอันดับได้

กติกา

ระบบอันดับจะประกอบด้วย:

ยอดอันดับ: แหล่งรวมที่ 1 ของรายการอันดับต่างๆ เพื่อโชว์ผู้เล่นอันดับ 1 ในรายการต่างๆ ให้ผู้อื่นได้เห็น

อันดับ CAP: จัดอันดับตามพลังรบรวมของตัวละคร พลังรบยิ่งสูง อันดับยิ่งสูง

อันดับLv.:จัดอันดับตามเลเวลสูงต่ำของผู้เล่น เลเวลยิ่งสูง อันดับยิ่งสูง

อันดับชุดเทพ: จัดอันดับตามพลังรบรวมของอุปกรณ์ที่ผู้ล่นกำลังใส่อยู่  พลังรบยิ่งสูง อันดับยิ่งสูง

อันดับสัตว์ขี่: จัดอันดับตามสัตว์ขี่ที่ขั้นสูงสุดของผู้ล่น ขั้นยิ่งสูง อันดับยิ่งสูง

อันดับผลึก: จัดอันดับตามเลเวลรวมของผลึกทั้งหมดของผู้เล่น เลเวลยิ่งสูง อันดับยิ่งสูง

อันดับเทพา: จัดอันดับตามเลเวลรวมของเทพาทั้งหมด เลเวลยิ่งสูง อันดับยิ่งสูง

อันดับปึก: จัดอันดับตามปีกที่มีขั้นสูงสุดของผู้ล่น ขั้นยิ่งสูง อันดับยิ่งสูง

อันดับเทพธิดา: จัดอันดับตามขั้นเทพธิดาและจำนวนดาว ขั้นยิ่งสูง อันดับยิ่งสูง เมื่อขั้นเท่ากัน จะจัดอันดับจากจำนวนดาว จำนวนดาวยิ่งเยอะ อันดับก็ยิ่งสูง

อันดับยาน: จัดอันดับตามพลังรบของยาน พลังรบยิ่งสูง อันดับยิ่งสูง

หมายเหตุ: หากผู้เล่นมีเลเวลเท่ากัน (ขั้น พลังรบ) ผู้เล่นที่ถึงเลเวล (ขั้น พลังรบ) ดังกล่าวก่อนจึงจะได้อันดับที่สูงกว่า


คารวะ

ปุ่มคารวะจะอยู่ในหนัาอันดับ

เพื่อนๆ จะคารวะได้สูงสุดวันละ 10 ครั้ง

เพื่อนๆ จะเลือกตัวละครที่อยู่ในหน้าต่างยอดอันดับได้ 1-10 ครั้ง คารวะตัวละครซ้ำได้

การคารวะจะได้รับ Exp มหาศาลและรางวัล copper ด้วย