Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ข่าวใหม่

ขณะนี้: >>ข้อมุลเกม

ระบบค่าเริงร่า

วันที่:27/05/59

1. ดูค่าเริงร่า


1)กดไอคอนค่าเริงร่า   ที่อยู่มุมขวาบน ก็จะเปิดหน้าค่าเริงร่าได้

2) เมื่อเพื่อนๆ มีค่าเริงร่าครบกำหนด ก็จะได้รับรางวัลเริงร่า


2. ที่มาของค่าเริงร่า

1) ด้านล่างของหน้าค่าเริงค่าจะโชว์รายการที่ได้ค่าเริงร่าทั้งหมด รวมถึงจำนวนครั้งและจำนวนค่าเริงร่าที่ได้รับ

2) ด้านบนของหน้าค่าเริงค่าจะโชว์รางวัลค่าเริงร่า เมื่อค่าเริงร่าครบตามกำหนด กด 【รับ】 ก็จะได้รางวัลค่าเริงร่ามาครอง

3) ระบบจะลบค่าเริงร่าเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน