Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ข่าวใหม่

ขณะนี้: >>กลยุทธ

ท้าบอส

วันที่:26/05/59

บอสป่า:

ทางเข้า:กดไอคอน  ที่อยู่ด้านบนขวาในหน้าเกมก็จะเปิดหน้ากิจกรรมรายวันได้

ระยะเวลา: 10:30   14:30   18:30   22:30 น.ของทุกวัน

รางวัล: บอสแต่ละตัวจะดรอปรางวัลที่แตกต่างกัน ซึ่งดูได้ในหน้ากิจกรรม
บอสโลก

ทางเข้า:กดไอคอน  ที่อยู่ด้านบนขวาในหน้าเกมก็จะเปิดหน้ากิจกรรมรายวันได้

ระยะเวลา: 11:30  16:30 น.ของทุกวัน

เงื่อนไข: ตัวละครเลเวล 100

กติกา: จะจัดอันดับตามค่าทำร้ายบอสโลก