Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ข่าวใหม่

ขณะนี้: >>กลยุทธ

ค้นเส้นทางอัตโนมัติ

วันที่:24/05/59

วิธีค้นเส้นทางอัตโนมัติทำได้ง่ายมาก หลังใช้ตัวละครจะไปถึงสถานที่เป้าหมายได้อัตโนมัติ และไม่ต้องเสียเวลาไปตามหา NPC และมอนต่างๆ ให้ยุ่งยากด้วย

วิธีใช้ค้นเส้นทางอัตโนมัต

1. ใช้ฟังก์ชั่นแผนที่ย่อ ระบุตำแหน่ง NPC กับมอน

1.) ใช้ปุ่มลัด M หรือกดที่ปุ่ม M บนแผนที่ย่อ ก็จะเปิดหน้าแผนที่ขนาดย่อได้สำเร็จ

2)  ด้านขวาของแผนที่ขนาดย่อจะแสดงชื่อจุดวาร์ป มอน และ NPC ให้เห็น หลังกดก็จะมีตัวหนังสือคำว่า “กำลังหาทาง...” ปรากฏตรงด้านบนศีรษะของตัวละคร และตัวละครก็จะเดินทางไปยังจุดหมายโดยอัตโนมัติ

2. การวาร์ปและเคลื่อนไหวในแผนที่ใหญ่

1)   ใช้ปุ่มลัด M เปิดแผนที่ย่อ แล้วค่อยเปลี่ยนจากแผนที่ย่อไปเป็นแผนที่โลก โดยกดที่ตัวเลือกด้านบนของแผนที่ย่อ

2)   หลังเลือกแผนที่ที่อยู่ในแผนที่ใหญ่เรียบร้อยแล้ว ก็จะเห็นข้อมูลของมอนและของดรอปในแผนที่นั้นๆ อย่างละเอียด ตัวละครจะเลือกเดินหรือวาร์ปไปจุดเป้าหมายได้ 

การเดิน ตัวละครจะเริ่มออกเดินทางจากตำแหน่งที่อยู่ในปัจจุบัน ไปยังแผ่นที่เป้าหมายที่เลือกไว้ ค่อนข้างช้า

วาร์ป ใช้ “บูทเหิน” ตัวละครก็จะทะลุไปยังแผนที่ที่เลือกไว้ได้ในชั่วพริบตา