Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ลงทะเบียน ดาวน์โหลดเกม
ข่าวใหม่ NEWS ขณะนี้: เว็บไซต์> ศูนย์ข่าว> xxxx

ระบบเพื่อน

วันที่:26/12/58

โบราณว่าไว้ ในบ้านพึ่งพาพ่อแม่ นอกสังคมพึ่งพาเพื่อน มีเพื่อนๆ ในโลกเกมเยอะๆ จะทำให้เพื่อนๆ สนุกกับการเล่นเกมมากยิ่งขึ้น เอาล่ะ รีบแอดพวกเขาไว้เป็นเพื่อนเถอะ จะได้ติดต่อกันได้ตลอดเวลาไงล่ะ
1. คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนแล้วกรอกชื่อ     เพื่อแอดผู้เล่นนั้นๆ เป็นเพื่อน 


2. สามารถหาคนล้างแค้นในลิสต์ “ศัตรู” ได้

3. สามารถเพิ่มชื่อผู้เล่นนั้นๆ ไปยังลิสต์บัญชีดำ เพื่อไม่ต้องการถูกผู้เล่นคนดังกล่าวรบกวน